Angeluswaarden

image

ONZE SCHOOLVISIE geconcretiseerd in ANGELUSWAARDEN

We willen een Christelijke, sportieve en uitdagende Nederlandstalige school zijn 
die samen met heel veel goesting 
de beste onderwijskansen biedt 
aan al onze leerlingen.

FIER

We zijn fier.
We zijn authentiek.
We kunnen onszelf zijn.
We zijn fier op wat we doen,
op het onderwijs
dat we aanbieden
en op onze kinderen.
We zijn fier op de manier
waarop we met elkaar omgaan.
We zijn fier op onze school
en willen al onze kinderen
een uitzonderlijke en
authentieke schoolbeleving
meegeven.


GOESTING

We willen
stimuleren,
motiveren
en inspireren.
We willen onze passie delen.
Passie voor onderwijs,
onze leerlingen
en onze job.
Alle dagen willen we trachten te overtuigen met ons verhaal.
Elke dag met een glimlach.
Met goesting.

SAMEN

We maken samen onderwijs:
leerling, leerkracht en ouder.
We geloven in elkaar,
houden rekening met elkaar.
We geven vertrouwen
zodat iedereen zich van z’n beste kant
kan laten zien.
We zijn positief en geduldig
en geven iedereen de ruimte
om z’n talenten te ontwikkelen.
Want samen kunnen we bergen verzetten.

RESPECT

We respecteren onszelf en elkaar.
Zie jezelf graag.
Zo straal je van zelfvertrouwen.
Zo inspireer je mensen rondom je.
Op Angelus creëren we een thuis
voor iedereen.
Een plek met respect voor elkaar
en elkaars werk.
We hebben ook respect
voor onze omgeving,
de natuur en de wereld.
Die moet nog een tijdje mee.
Net daarom dragen we er
samen met respect zorg voor.

EIGENTIJDS

We blijven niet bij de pakken zitten.
We gaan kritisch,
zelfbewust
en eigentijds om
met de snel veranderende wereld
om ons heen.
We luisteren en kijken aandachtig,
pikken op
en spelen in op verandering.
We zien kansen.
We kijken om ons heen
door een eigentijdse en verdraagzame bril.
Iedere dag
geven we het beste van onszelf:
om morgen nog beter te worden!


DURVEN

We vatten de koe bij de horens.
We zijn niet bang om te doen
wat nog niet gedaan is.
Durf te verrassen
en het onmogelijke mogelijk te maken.
Durf fouten te maken
om eruit te leren.
We geven niet op.
Heb je ideeën, vertel ze!
Een goed idee kan van overal komen:
op Angelus is iedere stem waardevol!
We zorgen
voor en magische plek:
als je valt, vangen we je op,
als je springt, zorgen wij voor een springplank
én het applaus.

ZORGEN

We kijken op onze school
‘open’ naar elkaar.
Steeds met het idee
te helpen en te ondersteunen
waar nodig.
We gaan in dialoog,
het biedt nieuwe inzichten,
zet aan tot nadenken en opent je ogen.
We geloven in zorgzaam begeleiden,
ongeacht taal, kleur of culturele achtergrond.
Wij zorgen
voor de toekomst van morgen!

Alle rechten voorbehouden aan het Angelusinstituut


GVBS Angelusinstituut behoort tot de vzw Sint-Goedele Brussel
Maatschappelijke zetel, Verheydenstraat 39, 1070 Anderlecht
Ondnr.: 0478.379.452 RPR: Brussel Nederlandstalig

Search